Zwrot środków za niezrealizowaną imprezę turystyczną
w związku z pandemią Covid-19

Wkrótce rozpocznie się proces zwracania środków za niezrealizowane imprezy turystyczne w sezonie 2020. Wypłat dokona Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), a środki na ten cel zabezpiecza Ministerstwo Finansów.

Zwrot środków z UFG odbywa się na podstawie dwóch odrębnych wniosków składanych przez organizatora (Grecos) oraz Klienta.

Aby proces przebiegł sprawnie, a pieniądze wpłynęły na konto jak najszybciej, należy podjąć poniższe kroki. Wypłaty z UFG będą dokonywane również na rzecz innych organizatorów turystyki.

Proces uzyskania zwrotu z UFG odbędzie się w następujących etapach:

ETAP 1.
Uzupełnienie przez Klienta danych w aplikacji Grecos

Abyśmy mogli wysłać wniosek do UFG o zwrot środków na Twoje konto, potrzebujemy Twój numer PESEL, numer konta bankowego do zwrotu oraz zweryfikowania kwoty Twojej płatności. Dane znajdujące się w aplikacji będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku klienta do UFG.

Drogi Kliencie, jeśli podałeś błędne dane w aplikacji t.j. nr pesel, nr dowodu lub nr rachunku zgłoś nam to teraz, a my złożymy nowy, prawidłowy wniosek, który przyśpieszy Twój zwrot z UFG.ETAP 2.
Wysłanie przez Klienta wniosku do UFG

Aby wysłać wniosek do UFG, należy zarejestrować się na stronie UFG. Dane podane w składanym wniosku muszą być identyczne z danymi znajdującymi się w aplikacji Grecos (Etap I). Aby złożyć wniosek, niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące statusu wniosku złożonego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym:

 • Przekazano do weryfikacji - oznacza, że nie ma żadnych błędów, system UFG sparował wniosek Grecos z wnioskiem Klienta oraz uruchomił dalszą weryfikację
 • Wymaga Uzupełnienia - status tego wniosku oznacza, że system sparował wnioski i zweryfikował rozbieżności w złożonym wniosku przez Klienta i Grecos oraz wysłał powiadomienie z informacją jakie dane należy wyjaśnić i edytować, co oznacza, że WNIOSEK WYMAGA UZUPEŁNIENIA/POPRAWIENIA, w przypadku takich danych jak:
  • kwoty należnej do zwrotu
  • numeru rachunku do zwrotu
  • datę wpłaty za rezerwację
  • tytułu płatności
  • właściciela rachunku do zwrotu środków
  • błędnej daty powiadomienia o rozwiązaniu umowy (błędna data anulacji rezerwacji)
  • błędny adres do korespondencji z UFG
 • Oczekiwanie na wniosek/wpłatę od Przedsiębiorcy Turystycznego - status tego wniosku oznacza, że wnioski złożone przez Klienta oraz Grecos nie zostały sparowane (zgodnie z informacjami podanymi w opisie Etapu 2 wniosek złożony przez Klienta powinien zawierać dokładnie takie same dane które zostały zatwierdzone w aplikacji Grecos).

W przypadku niezgodności poniższych danych – WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ PONOWNIE:

  • Nazwa organizatora (we wniosku podróżnego konieczny jest wybór wartości z rozwijalnej listy)
  • PESEL lub rodzaj oraz seria i nr dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych) albo NIP (w przypadku firm)
  • Numer umowy albo rezerwacji (w przypadku braku numeru umowy albo rezerwacji we wniosku podróżnego należy zaznaczyć checkbox „Brak numeru umowy/rezerwacji”)
  • Data rozpoczęcia imprezy turystycznej (jeśli brak jest numeru umowy albo rezerwacji w obu wnioskach)
  • Waluta wpłaty
  Do tych podróżnych zostaną wysłane dedykowane powiadomienia o rozbieżności występującej w danym polu.

 • Zlecono wypłatę - ostatni etap, realizacja zwrotu na wskazane konto we wnioskach.

ETAP 3.
Oczekiwanie na zwrot środków

Na utworzonym profilu w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) sprawdzisz status złożonego wniosku.


Więcej informacji o zwrotach z UFG znajdziesz na stronie: https://tfg.ufg.pl/tresc/34/Koronawirus_zwroty_wplat_dla_podroznych

Gwarancja bezpiecznych wakacji

z Grecos

O nas
19
SEZONÓW
bezpiecznych
wakacji
PONAD
MILION
zadowolonych
Klientów
BLISKO
250
HOTELI
w ofercie
80 MLN PLN
sumy gwarancyjnej
wakacji