NA LOTNISKU I W SAMOLOCIE

 • Zakryj usta i nos. Zmień maseczkę co 4 godziny.
 • Zachowaj 2-metrowy dystans (nie dotyczy osób podróżujących razem).
 • Dezynfekuj ręce ogólnodostępnymi środkami.
 • Płać bezgotówkowo.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez osoby powyżej 12 roku życia zarówno w publicznych przestrzeniach otwartych jak i w przestrzeniach zamkniętych, w których przebywa więcej niż 1 osoba (wyjątki: prywatne mieszkania, jazda prywatnym samochodem, spożywanie posiłku, ćwiczenia fizyczne, względy zdrowotne). Nieprzestrzeganie ograniczeń grozi nałożeniem mandatu w wysokości 300,- EUR. Zaleca się utrzymywanie dystansu 2 m od innych osób.

Rząd Republiki Cypryjskiej zobowiązał się zaopiekować wszystkimi podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze, a także osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Rząd cypryjski zapewni tym osobom osobne obiekty i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. Zazwyczaj okres kwarantanny wynosi 14 dni. Jeżeli siódmego dnia kwarantanny podróżny uzyska negatywny wynik testu na COVID-19 (należy wykonać test PCR, którego koszt ponosi osoba odbywająca kwarantannę), kwarantanna ulega natychmiast zakończeniu.

 • Władze cypryjskie wprowadziły cztery kategorie państw (GREEN, ORANGE, RED i GREY), z których można podróżować na Cypr. Od 17.06 Polska znajduje się w kategorii GREEN (zielona)
  Warunek wjazdu Kategoria zielona Kategoria pomarańczowa Kategoria czerwona Kategoria szara
  Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 24 godzin przed wylotem TAK TAK TAK TAK
  Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem (na koszt podróżnego) NIE TAK TAK TAK
  Wykonanie testu PCR po przylocie na Cypr (na koszt podróżnego) NIE NIE TAK NIE
  Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po przylocie NIE NIE NIE TAK
 • Nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży należy wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr (przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety, za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300,- EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru). Ankieta dostępna jest: cyprusflightpass.gov.cy Należy mieć ze sobą wydrukowany egzemplarz złożonego wniosku. W przypadku, gdy platforma internetowa nie będzie dostępna należy wypełnić odręcznie formularz.
  Każdy członek rodziny musi wypełnić osobny wniosek. W przypadku pasażerów poniżej 18 roku życia wniosek musi być wypełniony, w imieniu małoletnich, przez rodzica(-ów) opiekuna(-ów) / rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych)/ opiekun prawny / przedstawiciel prawny (y), podpisując odpowiednią Deklarację na końcu Formularza.
  Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych i ograniczeń obowiązujących na terenie Republiki Cypryjskiej dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie.
  • Wymagane są następujące dokumenty:
  • kod QR otrzymany po zarejestrowaniu na stronie cyprusflightpass.gov.cy na mniej niż 24 h do wylotu.
  • Deklaracja zdrowia linii lotniczej na loty w obie strony
  • Karta lokalizacyjna pasażera
 • Wypełnij i wydrukuj:
  1. kartę lokalizacyjną na lot powrotny oraz deklarację pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego w związku z COVID-19 (ICAO): POBIERZ TUTAJ
  2. deklarację zdrowia w liniach lotniczych Enter Air: POBIERZ TUTAJ
  3. w liniach lotniczych BUZZ (ex. Ryan Air Sun) deklaracja ustna.
  Sprawdź tutaj, jaką linią polecisz na wakacje.
 • Zweryfikuj ostateczny rozkład lotów.
  Pamiętaj, że rozkład do 24 h przed wylotem może się jeszcze zmienić. Rozkład możesz śledzić na bieżąco na TUTAJ. Jeśli zmianie ulegnie nr lotu, musisz zaktualizować formularz lokalizacyjny CFP.
 • Zmierz temperaturę przed wyjściem z domu.
 • Nie ustawiaj się w kolejce przed bramką. Stosuj się do poleceń załogi.
 • Przed wejściem na pokład samolotu pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus Flight Pass.
 • Ponadto:

 • W terminalach mogą przebywać tylko pasażerowie, członkowie załóg linii lotniczych i pracownicy lotniska. Osoby towarzyszące mogą wejść do terminala tylko, jeśli to konieczne, np. w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną.
 • Obsługa może zmierzyć Ci temperaturę przed wejściem do terminala. Lotnisko ma prawo odmówić wpuszczenia osoby z temperaturą powyżej 38 stopni.
 • Zamknięto palarnie i place zabaw dla dzieci.
 • Zajmij miejsce zgodnie z wytycznymi załogi. Rodziny i osoby podróżujące razem mogą siedzieć obok siebie.
 • Unikaj przemieszczania się po samolocie.
 • Wypełnij kartę lokalizacyjną z danymi: imię i nazwisko, numer miejsca, na którym siedziałeś oraz dane kontaktowe.
 • Ponadto:

 • Na pokładach samolotów stosuje się filtry HEPA, mające polepszyć jakość powietrza.
 • Wnętrze samolotu jest dodatkowo dezynfekowane.
 • Ograniczono serwis pokładowy. Wprowadzono możliwość sprzedaży tylko zapakowanego jedzenia.
 • Przy wejściach i w korytarzach będą mogli przebywać wyłącznie podróżni oraz pracownicy.
 • Na terenie terminalu podróżnym zostanie zmierzona temperatura.
 • Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe na terenie całego terminalu.

ZWIEDZANIE CYPRU

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się z wyjątkiem (tymczasowo) między godziną 24:00 a 5:00.
Aby móc korzystać z niektórych usług w miejscu docelowym, gdzie gromadzi się duża liczba osób, należy okazać Cyprus Flight Pass (np. w restauracjach, kościołach, muzeach, itp.). Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby podróżni mieli zawsze przy sobie kopię Cyprus Flight Pass (w wersji cyfrowej lub papierowej). Do miejsc, w których nie trzeba okazywać Cyprus Flight Pass należą te, które znajdują się na otwartej przestrzeni takie jak parki plaże, przystanie, promenady, stanowiska archeologiczne, place zabaw itp.
Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (w taksówkach, autobusach, w windach, itp.) oraz w miejscach publicznych na zewnątrz. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w lokalach gastronomicznych podczas spożywania posiłków i napojów na miejscu (restauracje, kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, bary hotelowe itp.). Nie ma także obowiązku noszenia maseczek ochronnych na plażach, basenach i miejscach, przeznaczonych do aktywności fizycznej. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.

Autobusy są regularnie wietrzone i dezynfekowane
Wynajmowane samochody są regularnie dezynfekowane (łącznie z kluczykami) po zwróceniu do wypożyczalni.
 • Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. Dla personelu sprzątającego obowiązkowe jest także noszenie rękawiczek.
 • Goście są zobowiązani do zachowania dystansu podczas meldowania się w recepcji.
 • Pokoje nie będą udostępniane nowym gościom przed upływem czasu niezbędnego do odpowiedniej dezynfekcji, właściwego sprzątnięcia i wywietrzenia po opuszczeniu ich przez poprzednich gości.
 • Karty/klucze do pokojów są dezynfekowane po każdym wymeldowaniu gości.
 • Przy każdym stanowisku z bufetem samoobsługowym są zamontowane odpowiednie osłony ochronne lub dostępne maseczki oraz dyspensery płynu dezynfekującego. Posiłki i napoje mogą być także serwowane bezpośrednio przez obsługę.
 • Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 2 metry kwadratowe na zewnątrz i 3 metry kwadratowe w pomieszczeniach.

ZALECENIA PO POWROCIE DO POLSKI

Na postawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r. wszyscy Podróżni wracający z Cypru do Polski są zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy). Wszyscy podróżujący powracający do kraju będą kierowani na kwarantannę.

Aby zostać zwolnionym z kwarantanny należy posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub antygenowy) wykonanego po przekroczeniu granicy w okresie 48 godzin. Laboratorium wykonujące test musi wprowadzić ten wynik do systemu informatycznego państwowej inspekcji sanitarnej.

Akceptowane są zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Wykonanie oraz opłacenie testu leży w gestii Podróżnego.
Grecos we współpracy z Badania.pl umożliwia wykonanie testu po powrocie do Polski poprzez wykupienie go na platformie Badania.pl na stronie grecos.badania.pl.
- Test antygenowy w promocyjnej cenie 70 zł/os.
- Test PCR w promocyjnej cenie 290 zł/os. z zaświadczeniem po angielsku
Na postawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (zaświadczenie lub paszport covidowy pobrać można z Internetowego Konta Pacjenta). Zwolnione z kwarantanny są również przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej (Informacja o izolacji lub paszport covidowy do pobrania z IKE).
Z kwarantanny zwolnione są dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, gdy od zaszczepienia pełną dawką minęło co najmniej 14 dni.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

COVID-19

Szczegółowe informacje na temat wirusa Covid-19 oraz kwarantanny znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

TESTY COVID-19

Dla wszystkich Klientów Grecos we współpracy z Badania.pl przygotowaliśmy testy covid-19 w specjalnych niższych cenach: 290 zł za test RT-PCR z zaświadczeniem w języku angielskim oraz 100 zł/os. za test antygenowy z zaświadczeniem w języku angielskim. Test wykupić można poprzez stronę grecos.badania.pl, a samo badanie zrealizować w laboratoriach sieci Diagnostyka.
Przed wykupieniem testu prosimy o kontakt z wybranym przez Państwa laboratorium, w celu weryfikacji godzin wykonywania wymazów.
Idąc na wymaz należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z jakim będą Państwo przekraczać granicę.
Wynik prosimy wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko.
Procedura wykupienia testu
Lista laboratoriów: grecos.badania.pl/punkty-pobran
Po powrocie do Polski na powyższej stronie można wykupić test antygenowy w cenie 70 zł/os.

LOTNISKA – INFORMACJE O TESTACH

Tabela testów na lotniskach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Gwarancja bezpiecznych wakacji

z Grecos

O nas
17
SEZONÓW
bezpiecznych
wakacji
PONAD
MILION
zadowolonych
Klientów
BLISKO
250
HOTELI
w ofercie
25 MLN PLN
sumy gwarancyjnej
wakacji