Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia
Akceptuję Regulamin - W przypadku rezerwacji wycieczki Last Second, która rozpoczyna się w ciągu 48h płatność należy dokonywać jedynie poprzez płatności on-line lub kartą.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści o charakterze handlowym oraz marketingowym na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)
Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z Dokumentem o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o (OWU/02/1736877/2023/M), Informacjami na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. przed przystąpieniem do/ zawarciem ubezpieczenia oraz ich zrozumienie i akceptację oraz wyrażam zgodę na objęcie ww. osób ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa S.A., Ponadto oświadczam, że produkt ubezpieczeniowy spełnia moje potrzeby i wymagania oraz, że wnioskuje o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej dla mnie i pozostałych uczestników wycieczki przez TU Europa S.A.
Zostałem poinformowany, że wariant Podstawowy ubezpieczenia zawartego w cenie imprezy turystycznej nie zawiera ochrony w zakresie: następstw chorób przewlekłych, epidemii Covid -19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
W przypadku zawarcia umowy na rzecz innej osoby lub osób oświadczam, że doręczyłam/em tej osobie lub osobom Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o. przed przystąpieniem przez tę osobę lub osoby do umowy ubezpieczenia.
Oświadczam, że na dzień przystąpienia do/zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczeni nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży.